Kalenderlista 2016

Årsmöte i Boda Bingsjö Viltvårdsområdesförening

Lördag 16 Juli 2016, 14:00

Ärenden enl stadgar.
Välkomna, styrelsen

----------

[bokat av Carina Lock, 070-250 30 61, gm tn 2016-06-18]

Faktura till:
Knuts Gunnar Hansson
Sunnemovägen 25
153 32 JÄRNA

Hyra lilla salen 4 tim.
Inga kaffepåsar

Tillbaka