Kalender

Årsmöte Solberga Samfällighetsförening

Söndag 10 Februari 2019, 15:00

Årsmöte i Solberga Samfällighetsförening.
Ärenden enl stadgar, Välkomna!

----------------------------------------
Lilla rummet 4 tim
Ref. Anders Nygårds
De har egen nyckel.

[Bokat av doris]

Tillbaka