Kontakter

Ovanmyra bystugeförening

Besök: Ovanmyra Byväg 56, 795 96 Boda Kyrkby
Post: c/o Tommy Nivrén, Ovanmyra byväg 79, 795 96 Boda Kyrkby
Fakturor: c/o Doris Carlsson, Lenåsvägen 25, 795 96 Boda Kyrkby

Bankgiro konto nr: 605-9125
Organisations nr: 783200-2260