Om föreningen

Bystugans organisation

Utdrag ur stadgarna

Föreningen har till ändamål att på ideell grund tillvarata och stimulera kulturell verksamhet inom Boda socken. Dessutom skall föreningen äga och förvalta fastigheten Ovanmyra 53:1

Styrelse

Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och två suppleanter
Om möjligt bör representanter finnas från byarna Ovanmyra, Solberga, Västanå samt Boda Kyrkby

Styrelsen har fyra fasta möten per år (vi siktar på första söndagen i januari, april, augusti och november kl 18:00)
Årsmötet hålls under februari månad

Styrelsens huvudsakliga uppgifter är Ekonomi, Uthyrning av lägenhet, Marknadsföring, Samarbete med andra föreningar, Investeringar och Upprätthållande av hemsidan

Vill du vara med?

Ovanmyra Bystugeförening är en öppen förening utan medlemsavgifter.

Det finns alltid utrymme för fler som kan hjälpa till och engagera sig både inom styrelse eller det praktiskta arbetet med bystugan och alla arrangemang.

Alla insatser, stora som små, är mycket välkomna. Vår strävan är att arbetet i Bystugan ska vara lättsamt och roligt. Hör av dig till någon av oss om du vill veta mer

 Skriv ut