Har du en historia, fotogrfier eller någon annan information om Bystugan som du vill dela med dig av? Skicka ett meddelande till någon i styrelsen

Hur Ovanmyra Bygdegård kom till

utdrag ur Bodabygden, 1955-03-25
Jones Erik berättar i utdrag från en artikel i Dalabygden den 25:e mars 1955

Något om byggnationen
När man i redogörelser över större lokaliteters tillkomst och uppbyggnad finner det angeläget bl.a. att omnämna de funktionärer av skilda slag som stått i spetsen för byggnadens uppförande, kan det väl vara minst lika mycket på sin plats att i ett fall som detta - där bygdebefolkningen på ett alldeles särskilt sätt man- och kvinngrannt varit engagerad - något litet snudda vid de mannar som stod i spetsen för verkets uppförande

Läs mer

 Skriv ut 

Turerna kring en Bystugas tillkomst

På en bystämma hos Nygårds Anders Andersson den 21:a november 1926 kom för första gången ett förslag om byggnation av en samlingslokal för byarna i trakten. Hans Ollas har i denna artikel sammanställt uppgifter som rör bystugans tillkomst från de mötesprotokoll som upprättats i Ovanmyra genom åren.

Läs mer

 Skriv ut