Styrelsen

Efter årsmötet 2023 består styrelsen av följande personer:

Ordförande - Sanna Moss
Sekreterare - Lars Hjort
Kassör - Åsa Olsson

Ledamot - Mait Snäll
Ledamot - Pernilla Tärnström

Ersättare - Erika Kallus
Ersättare - Stina Eriksson

Revisor - Elisabeth Nygard
Revisorersättare - Anette Rudehall Sjögren

Valberedning - Jonas Danielsson
Valberedning - Anneli Danielsson

 Skriv ut