Styrelsen

Efter årsmötet den 15 mars 2020 består styrelsen av följande personer:

Ordförande - Sanna Moss
Sekreterare - Lars Hjort
Kassör - Doris Carlsson

Ledamot - Mait Snäll
Ledamot - Pernilla Tärnström

Ersättare - Annica Lindqvist
Ersättare - Teddy Schultz

Revisor - Elisabeth Nygard
Revisorersättare - Åsa Olsson

Valberedning - Jonas Danielsson
Valberedning - Anneli Danielsson

 Skriv ut