Bystugefonden

MinnesbladOvanmyra Bystugeförening har under en tid haft en fond till förmån för upprustning, drift och underhåll av bystugan

Bystugan drivs av en ideell förening och sköter det mesta underhållet genom frivilliga insatser. Alla bidrag emottages därför tacksamt

Om bidrag gives till minne av en bortgången vän eller anhörig översändes ett minnesblad enligt mallen till höger.
Kontakta oss för mer information kring utforming av text och överlämning av minnesbladet.
Kontaktuppgifter hittar du här

Alla bidrag insättes på Bankgiro konto nr 605-9125
Märk insättningen med "Bystugefonden" den avlidnes namn samt ditt namn.

 Skriv ut