Kalenderlista 2016

Årsmöte Solberga Samfällighetsförening

Söndag 14 Februari 2016, 15:00 - 19:00

Årsmöte i Solberga Samfällighetsförening.
Ärenden enl stadgar, Välkomna!

----------------------------------------
Lilla rummet 4 tim + x st kaffepåse
De har egen nyckel.
Faktura till:
Ulf Lundkvist

[Bokat av tn 2016-01-10]

Tillbaka