Styrelsemöte 2018.04.08

Styrelsemöte 8 april 2018

Närvarande: ordförande Tommy, sekreterare Sanna och Annette

1. Mötet öppnades.

2. Vi gick igenom årsmötesprotokollet.

3. Annette kollar med Doris om beloppet "danser" i verksamhetsberättelsen.

4. Annette sa att alla styrelseprotokoll inte är utskrivna och insatta i pärmen. Tommy skriver ut alla styrelseprotokoll från 2017 till pärmen.

5. Tommy lägg upp protokollen på hemsidan.

6. Tommy stänger nyhetsbrevet och istället använder vi oss av meddelande på Facebook och Instagram. Sanna startar ett Instagram konto på bystugan.

7. Tommy uppdaterar styrelsemedlemmar och kontaktuppgifter på hemsidan.

8. Sanna kontaktar och uppdaterar kontaktuppgifter hos Föreningsregistret och Kulturens.

9. Sanna kollar om det går att få bidrag för Klabbe kvällen från Kulturens.

10. Tommy och Annett gick igenom sekreterar uppdraget med Sanna.

11. Marknadsdans den 4 maj. Annette, Kristina och Sanna fixar detta.

12. Sanna ordnar med en affisch till pubkvällen den 26 maj och de ska delas ut i lådorna helgen 5-6 maj.

13. Tommy skriver ut ca 250 st affischer.

14. Annette mejlar Sanna en lista med hjälpare, både för att lägga i brevlådor och till olika arrangemang.

15. Tommy ordnar en lista med alla nya kontaktuppgifter som skickas till Sanna och övriga styrelsen.

16. Tommy kollar med Mait och Doris när de kan så att vi kan boka ett nytt styrelsemöte i april, för planering av pubkväll, städdag, midsommar, mm.

17. Mötet avslutades.

 Skriv ut