Styrelsemöte 2018.11.25

Protokoll 25 november 2018

Närvarande: Mait, Thorbjörn, Annica och Sanna

Ursäkter: Doris, Tommy och Lynn

1. Mait är ordförande.

2. Sanna är sekreterare.

3. Ekonomi – 49 541 kr på konto. Utgifter – 5 693 kr som ska betalas till el och Boda Spelmanslag.

4. Sanna läste igenom protokollet.

5. Bystugedanserna – eftersom Tommy inte är här får han ta kontakt med Doris.

6. Värdar till dansen 7 dec – Annica och någon till behövs för att hjälpa till. Mait och Sanna kollar de kan hjälpa och så behövs det bakas. Annica bakar matbröd och Sanna bakar kaffebröd.

7. Jul café – söndag 9 december kl.16.00. Gröt och skinkmacka, kaffe och kaka. Annica bakar något till café. Mait kollar med Christina om hon kan koka gröten, Mait fixar tuttul. Sanna annonserar på fb och Instagram. Vi sätter upp affischer och lägger i lådorna. Sanna sätter upp på tavlorna i Ovanmyra. Annica sätter upp på Konsum, biblioteket och backen vid Prästgården. Mait och Sanna hjälper till. Annica och Thorbjörn kommer lite senare om de kan.

8. Vi beslöt att fråga Leif om han kan hjälpa oss att byta det som behöver bytas för att bli av med ljudet som stör Josefin. Mait pratar med Leif. Vi frågar Leif om han kan byta lampan som är trasig på farstubron.

9. Pubkvällen den 10 november blev inte av p.g.a. för få anmälningar. Finns det någon anledning till att det inte blir av?

10. Övrigt – Klabbe fest 23 februari 2019. Ska vi ha samma orkester som tidigare eller en ny? Mait hör sig för om orkester.

Hyra av lägenheten – hyreshöjning på lägenheten. Hyran höjdes förra året med 250 kr och det var sagt att den skulle höjas igen i januari 2019 med 250 kr. Hyreshöjningsavisering skickas ut och ny hyra är gällande från februarihyran.

Alkoholtillstånd – när ska den nya ansökan göras. Fråga Doris.

11. Nästa styrelsemöte - söndag 20 januari 2019 kl. 17.00

12. Mötet avslutas

 Skriv ut