Årsmöte 2019.03.10

Protokoll Bystugan Årsmöte 10 mars 2019

1. Ordförande förklarade mötet öppnat och skickade runt en lista för närvarande.

2. Tommy är vald till ordförande och Sanna är vald till sekreterare

3. Mait och Doris justerar protokollet

4. Dagordningen är fastställd – ett tillägg till övriga frågor

5. Årsmötet har blivit sammankallat på rätt sätt förutom att kallelsen på webben är från förra året – det var beslutat att det var så.

6. Tommy går igenom bokslutet och läser igenom verksamhetsberättelsen – de godkänns.

7. Tommy tackar alla för den hjälp som alla ger till bystugan.

8. Lägg upp protokoll från samtliga styrelsemöten på webben, de fattas sedan 2017

9. Doris påpekar att vi inte har fått räkningen från Dala Energi, de har stora problem med avläsningen.

10. Revisionsberättelsen – Doris läser igenom revisionsberättelsen och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2018. Årsmötet beviljar detta.

11. Pernilla går igenom valberedningens förslag.

12. Inget nytt förslag till ordförande, Sanna är den enda som har ett år kvar.

13. Styrelsen som blev invald ser ut som följer:

Ordförande: Sanna Moss – 2 år

Sekreterare: fyllnadsval på 1 år Annica Lindquist

Kassör: Doris Carlsson – vald på 2 år

Ledamöter – Mait Snäll och Pernilla Tärnström

Ersättare – Teddy Schulze och Lynn Karlström

14. Revisor – Elisabeth Nygard och Revisorsersättare – Patrick Nygard

15. Valberedning – Jonas Danielsson och Anneli Danielsson

16. Övriga frågor – Pernilla Tärnström berättar att det finns intresse för att en festkommitté skall ordnas. Det finns flera intresserade och Pernilla är en av dem. Idén mottogs gladeligen då det välkomnas nya idéer och personer som är intresserade. Festkommitté blir som en arbetsgrupp.

17. Josefin, som hyr lägenheten av bystugan, undrar vem hon ska vända sig till om det är något problem som uppstår. En kontaktperson är bra att ha – Mait blir Josefins kontakt eftersom de redan nu har haft en del kontakt angående lägenheten.

18. Tommy avtackas med en present efter 12 år som ordförande i bystugeföreningen.

19. Tack för idag och Tommy förklarar mötet avslutat.

 

Tommy Nirvén                                                      Sanna Moss

Ordförande                                                            Sekreterare

 

Mait Snäll                                                            Doris Carlsson

Justerare                                                              Justerare

 

 

 Skriv ut