Styrelsemöte 2019.01.20

Protokoll från styrelsemöte söndag 20 januari 2019

Närvarande: Tommy, Mait, Thorbjörn, Annica, Doris, Lynn och Sanna

1. Tommy är ordförande.

2. Sanna är sekreterare.

3. Ekonomi – 50 160 kr på konto. Utgifter – inga utgifter har kommit in den här månaden.

4. Sanna läste igenom föregående protokoll.

5. Alkoholtillstånd måste sökas. Tommy tar kontakt med kommunen och söker tillstånd.

6. Bystugedanserna – vi fortsätter som vanligt med oss som

7. värdar. Vi försöker sätta ihop ett schema med ansvariga för bakning och värdar. Sanna lägger ut på Facebook och Instagram om hjälp. 1 feb, 1 mars, 5 april och 3 maj.

8. 3 331 kr i vinst på jul cafét. Det var välbesökt och uppskattat.

9. Valberedning – styrelsen letar efter en person till valberedningen.

10. Klabbfest den 23 februari 19.00. Vi tar 220 kr i entré. Dans till CLEAR – affischer ska läggas i brevlådorna så snart som möjligt. Vi serverar korv o bröd kl. 23.00. Klabb-gruppen sköter klabben. Vi hjälper till med baren.

11. Övrigt –

Pub kvällar – 6 april, 1 juni, 14 september och 9 november.

Bystugans årsmöte söndag 10 mars 15.00 2019 – skickas ut i brevlådorna.

12. Nästa styrelsemöte - söndag 17 februari 2019 kl. 17.00

13. Mötet avslutas

 Skriv ut