Styrelsemöte 2019.03.27

Protokoll

Styrelsemöte onsdag 27 mars 2019

Närvarande: Sanna, Mait, Doris, Pernilla och Teddy

Frånvaro p.g.a. sjukdom: Annica och Lynn

1. Sanna valdes till ordförande.

2. Sanna är sekreterare idag eftersom Annica är sjuk.

3. Sanna, ordförande, hälsar de nya styrelsemedlemmarna välkomna till styrelsen.

4. Ekonomi – Doris talade om att vi har 51 378 kr.

5. Uppgifter för styrelsen – Pernilla kommer att ta hand om web-sidan. Hon fick inloggningsdetaljer av Tommy via sms under mötet.

Vi diskuterade allmänt vad styrelsen gör eller har någon medverkan i. Bystugedanserna, pubkvällar, midsommar, Musik vid Siljan, Klabbe.

Vi diskuterade serveringstillstånd – Pernilla går gärna och får tillståndet. Hon tar reda på hur man går till väga.

6. Att göra lista – Sanna ordnar en kontaktlista.

- Skyltar finns på Granngården, Doris beställer och så hämtar Mait på granngården i Falun.

- Vi bestämde ett datum 11 maj för vår städning och då kan vi också röja i källaren. Vårstädningen annonseras tidigt på sociala medier och på anslagstavlor.

7. Vad är nästa arrangemang i bystugan –

- vi hade en pubkväll inlagd för den 6 april men vi hinner inte till dess. Vi bestämde ett nytt datum, 18 maj. Vi beslutade att annonsera pubkvällen v. 16, i god tid innan.

- Bystugedans den 5 april – Sanna är uppskriven, Teddy kommer också. Teddy bakar kakor, men vi behöver matbröd.

8. Kommunikationsmedel i styrelsen – Pernilla presenterade appen Supertext som vi skulle kunna använda som ett snabbt och smidigt kommunikationsmedel. Pernilla gjorde en grupp och vi prövar och ser om vi tycker det är bra. Protokoll etc. kommer som vanligt på mejlen.

9. Övriga frågor – Vi har fått en förfrågan om att hyra ut klappstolar i september. Sanna mejlar tillbaka och säger att vi har 30 st och att priset är 6 st för 50 kr.

Pernilla sa att festkommittén inte har träffats ordentligt än men att det är på gång och att de har spånat lite om en sommarfest.

10. Nästa styrelsemöte 24 april kl. 19.00

11. Sanna avslutade mötet

 Skriv ut