Styrelsemöte 2020.03.12

Protokoll 12 mars 2020

 • Val av ordförande – Sanna Moss

 • Val av sekreterare – Annica Lindquist

 • Ekonomi – det finns 34782 på kontot, men vi har diverse räkningar för 14118 kr som ska betalas.

 • Uthyrning av arkivet – Hyran är 1200 kr/år.

 • Ansökan om bidrag för renovering – vi jobbar fortfarande på detta. Mait kommer omg att ta in kostnadsförslag.

 • Stäm av ”Att-göra-listan” – vi stämde av, och flera saker är nu klara. Lite finns fortfarande att göra.

 • Årsmöte – Verksamhetsberättelsen, kaffe och kaffebröd. – Sanna ser till att det finns fikabröd. Vi träffas kl 14.30 för att duka och förbereda årsmötet.

 • Valberedningen – Valberedningskommittén jobbar på för fullt.

 • Danskvällarna – har vi hjälpare till danserna den 3 april och 1 maj (marknadsdansen)? Christina Alm hjälper till på marknadsdansen. – vi avvaktar och ser vad som händer med samhällsinformation ang. Coronaviruset. Vi vet inte än om det blir danser, eller om det kommer att ställas in.

 • Klabbe kvällen – kvällen var väldigt uppskattad. Dans till CC-Riders. Resultatet för ekonomin är inte klar än.

 • Respons på Hjälpa till utskicken, fb och mejl. – några svar har vi fått. Lite blandade synpunkter. Någon tyckte det var skönt som det har varit, och tackade för allt jobb vi gjort, och tyckte absolut inte att det ska vara musik vid middagen. Andra idéer som kommit fram är; Berättarkvällar, Föreläsningar, Buggkurs, Barnarrangemang, samt att man bildar små grupper som får totalansvar att anordna olika temakvällar.

 • Nästa arrangemang i bystugan – familjeträff 4 april – är inställd pga Coronavirus

 • Uthyrningar – i kalendern så snart som möjligt, och info om den som hyr. Fungerar det med blanketten. – Sanna kollar om det går att förbättra blanketten för uthyrning. Viktigt är att den som tar emot bokning verkligen fyller i blanketten så att kassören har ett underlag för faktureringen.

 • Uthyrning – Boda Hembygdsförening v. 27 mån, tis, tors, fre – är nu bokat.

 • Vecka 27 – vår dans på söndagen 28 juni. Dansinstruktioner en timme innan. Sanna kontaktar Mats Bäckstam. – Sanna stämmer av att allt är på G med Mats.

 • MvS dans – annons tillsammans med Stämmoveckan och MvS, (Musik Vid Siljan) – vi är med på annonsering. Sanna jobbar vidare på när/var/hur detta kommer att ske, och på vilket sätt vi kan vara med.

 • Övriga frågor – möte om efter Musik vid Siljan, Hela Sverige ska leva – Mait och Sanna var på Info-möte, och vi beslutatde att avvakta tills vidare

 • Nästa styrelsemöte – inget nytt datum bokades, utan vi avvaktar till årsmötet, och bokar ett nytt möte efter årsmötet.

 Skriv ut