Årsmöte 2020.03.15

Protokoll ÅRSMÖTE 15 mars 2020

Ovanmyra Bystugeföreningen (org nr 783200 – 2260)

 1. Mötets öppnande av ordförande Sanna Moss, och en lista för underskrift av närvarande skickades runt.

 2. Val av ordförande blev Sanna Moss, och sekreterare för årsmötet blev Annica Lindquist.

 3. Mait Snäll och Erik Fallgren justerar protokollet

 4. Dagordningen är fastställd, med ett tillägg under Övriga Frågor; värme trasig i nedre köket, trasiga bord, inventering av kuverten.

 5. Årsmötet har sammankallats på rätt sätt och i god tid. Se även punkt 12. Kallelse har skett både genom anslagstavlor, brevlådor, Facebook och Instagram.

 6. Verksamhetsberättelsen drog Sanna och den godkändes. Bokslutet berättade Doris om. Vi fick i år ett minusbelopp, men vi har klarar ekonomin bra ändå, med tanke på flera inställda Pubkvällar, och att vi saknat hyresgäst i ett par månader. Bokslutet blev också godkänt.

 7. Revisionsberättelsen läste Doris upp.

 8. Styrelsens är beviljad ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

 9. Val av styrelsen;

Ordförande: Sanna Moss sitter kvar år 2

Kassör: Doris Carlsson sitter kvar år 2

Sekreterare: Lars Hjort valdes på 2 år

Ledamöter: Mait Snäll och Pernilla Tärnström

Ersättare : Annica Lindquist och Teddy Schulze

 1. Revisor; Elisabeth Nygard, Revisorsersättare; Åsa Olsson

 2. Valberedningen kvarstår; Jonas Danielsson och Annelie Danielsson

 3. Förslag från styrelsen att ändra i §9. Styrelsen vill ta bort att kallelse till årsmötet måste annonseras i lokaltidning/blad. Detta pga av kostnaden för annonsen. Kallelse till årsmötet kommer i stället att ske som i år. Detta godkändes enhälligt.

 4. Övriga frågor; Elementet i köket på nedervåningen är trasigt. Jonas Danielsson har ett element som är oöppnat som vi får köpa till ett förmånligt pris. Flera av de ihopfällbara borden är trasiga och behöver ses igenom. Förslag att vi åtgärdar detta till vårstädningen. Bystugan har minst 2 stora fester inbokade i sommar, och vi måste säkerställa att det finns tillräckligt med kuvert. ( porslin, bestick osv). Pernilla informerade om att vi har 267 följare på Facebook, och 41 följare på Instagram.

 5. Sanna avslutade mötet och tackade alla.

Sanna Moss   Ordförande

 Annica Lindquist   Sekreterare

Mait Snäll    Justerare 

 Erik Fallgren   Justerare

 Skriv ut