Verksamhetsberättelse 2011 Ovanmyra Bystugeförening

Ovanmyra Bystugeförening har under året haft följande styrelse:

Ordförande: Tommy Nivrén
Kassör: Doris Carlsson
Sekreterare: Carola von Walter
Ledamöter: Mait Snäll och Lars Palm
Suppleanter: Christina Alm och Mats Jönsson

Revisor: Karin Eriksson
Revisorssuppleant: Karin Mårshagen
Valberedning: Anna-Greta Fallgren

Styrelsen har under 2011 haft 7 styrelsemöten:
9/1 (före årsmötet), 13/3, 17/4, 5/5, 28/8, 23/10 och 13/11.

Klabbfesten 2011 gick av stapeln den 29/1 och lockade många ätande och dansande gäster.  CC-Riders stod även i år för musiken. Intäkterna från klabben – 15 100 i entrén och 4 280 i baren. Höga kostnader gjorde att vinsten stannade på 3 771.

Vi hade städ- och reparationsdag den 15/5.

Bystugedanserna med Boda Spelmanslag har genomförts den första fredagen i månaden, fyra på våren och fyra på hösten.

Antal besökare på danserna: 4 feb 37 st (året innan 40 st), 4 mar 28 st (41), 1 apr 24 st (44), 6 maj 55 st (77), 3 sep 45 st (38), 7 okt 66 st (68), 4 nov 33 st (40) och 1 dec 37 st (23).

Totalt hade danserna 325 besökare (år 2010 371 besökare, 2009 468 besökare, 2008 387 besökare). Dansen i maj och i oktober var som alltid mest besökt.
Danserna gav en intäkt på totalt 17 610, varav 9 485 går till oss och resten till spelmanslaget. Förtäringen under danserna gav en intäkt på totalt 7 215 (men då är inte inköpen borträknade).


Danskvällen den 3/7 under Musik vid Siljan lockade 181 besökare och gav en vinst på 10 455 (år 2010 152 besökare, 2009 223 pers, 2008 206 pers, 2007 195 pers)

Midsommar firades som vanligt den 23/6, dagen före midsommar¬afton. Vi plockade blommor och band kransar den 22/6. Det var musik och dans kring stången, fikaförsäljning, fiskdamm och mycket välbesökt – godispåsarna i fiskdammen tog slut.

Vid 12 tillfällen har bystugan varit uthyrd för möten och privata fester (2010 hade vi 19 uthyrningar, 2009 12 uthyrningar och 2008 27 uthyrningar). Dessutom har 3 personer hyrt bord och stolar. Uthyrningarna gav 10 525 i intäkter.

Mer om ekonomin:
Under hösten har vi renoverat toaletterna och kranarna i källaren och bytt ut toaletten i lägenheten.

På försök under hösten-vintern har vi stängt av elvärmen helt i stora och lilla rummet, övre hallen och delar av källaren, när bystugan inte varit uthyrd. Detta – tillsammans med den varma hösten – har bidragit till en väsentligt lägre elförbrukning, jämfört med året innan. Vi har också mätt förbrukningen – att värma upp bystugan vid fest eller dans kostar drygt 150 kr extra per tillfälle (vid en utomhus¬temp på ett par minusgrader).

Generösa bybor har – förutom att hyra bystugan till egna tillställ-ningar – valt att lämna direkta bidrag till verksamheten! Bystugan bockar och tackar för generösa bidrag, totalt 14 897:-

Bidragsgivarna 2011 är:
Kristina Gudmunds, Ingrid Carlsson & Sven Grundström, Nils & Anna Jansson & Håkan Lins, Lars Palm, Mait & Peter Snäll, Kent Käck & Lena Snis, Karin & István Szabo, Elof & Ella-Britt Danielsso, Anna-Greta & Erik Fallgren, Kicki & Uffe Gudmunds, Gun & Grant Alexandersson, Vikmans Hans Andersson, Viveca & Per Anders Långsvens, Hans Johansson & Inger Samuelsson, Bengt Västå, Marie Hansson & Robert Rosenberg, Familjen Ollas Björk, Anders Palm, Inger & Lennart Öhnell, Anna-Britta & Erling Eriksson, Catharina & Peter Eliasson, Inga Konradsson, Alfhild & Gunnar Göras Johansson, Johnny Sten, Anki & Bosse Soling.


Styrelsen vill dessutom framföra ETT STORT TACK till ALLA som bidragit till arbetet med bystugan, med snöröjning, underhåll och reparationer av huset, bakning, inköp, spelning, planering och genomförande av fester och danser och mycket, mycket mer!

Tankar inför kommande år
Vissa evenemang i bystugan ger mer, rent ekonomiskt än andra, t ex Musik vid Siljan. Vi har varit på samrådsmöte med Musik i Dalarna som numera anordnar festivalen. Där har vi också hört erfarenheter från andra bystugor, som i samband med MvS-danserna ytterligare ökat lönsamheten (och kundupplevelsen) med en mängd kringaktiviteter – tuttulbakning, brödför¬säljning, lopp-marknad, åka häst och vagn för barnen etc.
Bystugorna kommer också att lyftas fram i årets program – vi får möjlighet att marknadsföra byarna mycket bättre än tidigare.

Vi har också ansökt om fler serveringstillstånd i år. Det ger oss möjlighet att ordna t ex pubkvällar ett par gånger under året, med glad samvaro, kanske trevlig underhållning, ett par goda maträtter att välja mellan, några glas öl eller vin... Det blir lite jobb, men vi är ju många i byn som kan dela på det!

Fler idéer mottages tacksamt!


Ovanmyra 2012-02-19
Tommy Nivrén, Doris Carlsson, Carola von Walter, Mait Snäll, Lars Palm, Christina Alm, Mats Jönsson

 Skriv ut