Verksamhetsberättelse 2014 Ovanmyra Bystugeförening

Ovanmyra Bystugeförening (org nr 783200-2260)

Ovanmyra Bystugeförening har under året haft följande styrelse:
Ordförande: Tommy Nivrén
Kassör: Doris Carlsson
Sekreterare: Carola von Walter
Ledamöter: Mait Snäll och Lars Palm
Suppleanter: Christina Alm och Kristina Eriksson
Revisor: Karin Eriksson
Revisorssuppleant: Karin Mårshagen
Valberedning: Anna-Greta Fallgren och Michael Nygaard

Årsmötet år 2014 gick av stapeln sön den 22 feb, kl 15:00 i bystugan. Styrelsen har också haft 7 styrelsemöten: 19 jan (före årsmötet), 9 mar, 13 apr, 27 apr, 10 aug, 19 okt och 16 nov. Ett antal planerings- och arbetsmöten inför fester och pubar har också genomförts.

Klabbfesten 2013 gick av stapeln lördagen den 1 feb och lockade många som åt och dansade till Rättviks Raka Rör. Klabbegruppen stod för planering och genom¬förande.

Vi har under året också arrangerat bystugekvällar eller pubar med olika teman, den 29 mar, den 24 maj, den 30 aug och den 8 nov.
Tillsammans har festerna under 2014 gett ett netto på 20 066.

Bystugedanserna med Boda Spelmanslag, i samarbete med Boda Hembygdsförening, har genomförts den första fredagen i varje månad, fyra på våren och fyra på hösten:
31 jan, 28 feb, 4 apr, 2 maj, 5 sep, 3 okt, 31 okt och 5 dec.
Totalt hade alltså danserna xxx besökare (år 2013 584 besökare, 2012 355 besökare, 2011 325 besökare, 2010 371 besökare, 2009 468 besökare, 2008 387 besökare).

Danskvällen Musik vid Siljan den 29 jun lockade xxx dansare (år 2013 189 dansare, år 2012 145 st, 2011 181 st, 2010 152 st, 2009 223 st, 2008 206 st och 2007 195 st).

Entrén till bystugedanserna (80:-/pers) och MvS-dansen (100:-/pers) delas med spelmännen. Vid danserna har vi också servering (kaffe, smörgås och kakor, vid MvS också korv med bröd och varma smörgåsar). Danserna har därför gett ett totalt netto på 19 016 (år 2013 21 442, år 2012 15 985).

Midsommar firades som vanligt den 19 jun. Vi plockade blommor och band girlanger och kransar dagen före. Det var musik och dans kring stången, fika¬försäljning med varma smörgåsar och fiskdamm.  Många bybor hade mött upp.

Den 12 jul gjorde vi en mycket efterlängtad byvandring med Hans Ollas och ca 50 personer. Denna gång gick vi genom den södra delen av byn. Efteråt serverade vi varma smörgåsar och kall lättöl, kaffe och kaka i sommarkvällen utanför bystugan.

Handarbetskvällar har arrangerats vid sju tillfällen under året, 5 feb, 5 mar, 2 apr, 7 maj, 24 sep, 22 okt och 19 nov. Uppskattade kvällar då det handarbetas och skrattas, medan tips, idéer och gamla minnen plockas fram. Christina Alm, som ansvarar för kvällarna, ger tips om stickning och löser problem med kluriga stickmönster.

Det årliga julcaféet ordnades den 7 dec. Pga sjukdom fick Kottan och Peter ställa in, men med kort varsel hoppade Linus Nivrén in tillsammans med två spelkompisar, Elsa Scharin och Lukas Linberg från Sjöviks Folkhögskola. De framförde ett fint och varierat julprogram. Som vanligt serverades ett dignande kakbord med bidrag från Hela Ovanmyra Bakar.

Lotterier har ordnats av Mait vid flera tillfällen med en total intäkt på 5 318.

Vid 12 tillfällen har bystugan varit uthyrd för möten, kurser och privata fester (år 2013 14 uthyrningar, 2012 14 uthyrningar, 2011 12 uthyrningar, 2010 19, 2009 12 och 2008 27 uthyrningar). Dessutom har 1 pers hyrt bord och stolar. Uthyrningarna gav 10 825 i intäkter.

Styrelsen vill till slut framföra ETT RIKTIGT STORT TACK till ALLA som med både tid och pengar bidragit till arbetet med bystugan, med snöröjning, gräsklippning, städ-ning, underhåll och reparationer av huset, bakning, matlagning, inköp, spel och sång, planering och genomförande av fester och danser och mycket, mycket mer! Tack vare er kan vi med ett bra ekonomiskt resultat både underhålla och investera i vår fina bystuga!

Ovanmyra den 22 feb 2015


Tommy Nivrén            Doris Carlsson            Carola von Walter

Mait Snäll            Lars Palm

Christina Alm            Kristina Eriksson

 Skriv ut