Verksamhetsberättelse 2007 Ovanmyra Bystugeförening

Ovanmyra bystugeförening har under verksamhetsåret haft en styrelse enligt följande:

Ordförande: Tommy Nivrén
Kassör: Jenny Knutsson
Sekreterare: Åsa Olsson
Ledamöter: Mait Snäll & Lars Palm
Suppleanter: Marie Hansson & Vakant
Revisor: Karin Eriksson
Revisorssuppleant: Karin Mårshagen

Styrelsen har under året haft 6 st. ordinarie styrelsemöten

Som vanligt har det varit bystugedanser i stugan. Åtta till antalet, fyra på våren och fyra på hösten.  En liten nergång i antalet dansare har vi noterat. Hoppas det inte håller i sig.

Klabbfest gick av stapeln den 27 januari och det var precis som året innan CC Riders som spelade. Vi passar på att tacka alla som ställt upp med hjälp både före, under och efter…

Den 12 maj var det Eurovision på storbilds-tv från Helsingfors.

Söndagen den 13 maj hade vi vårstädning med trevligt fika

Midsommarfirandet 2007 var en trevlig och välbesökt tillställning. Alla ingredienser fanns som vanligt, midsommarstång som reses av byns karar, barn och vuxna som dansade till byns musiker, kaffekorgar i gröngräset, fiskdamm för barnen, korvförsäljning i spruthuset och ett väder som var snällt.

Musik vid Siljan anordnades första helgen i juli. C:a 195 dansande gäster besökte oss, fikade, drack hinkvis med vatten och åt korv.

Ett försök till en höstfest i slutet av oktober gjordes men pga. för få anmälningar tvingades vi ställa in. Tråkigt men vi hoppas på nya tag till hösten.

Som ni kanske märker har året inte avvikit så mycket från föregående år. Vi försöker få in ett par återkommande evenemang under året.

Vi har hyrt ut stugan till privatpersoner och föreningar vid c:a 19 tillfällen, det är en välkommen ökning från 2006.


Styrelsen tackar alla som bidragit med arbetskraft och engagemang under året!

Ovanmyra 2007-02-20
Styrelsen gm Åsa Olsson & Tommy Nivrén

 Skriv ut